פסגות נופים – נופים.

קבוצת רכישה נוספת בנופים
60 יחידות
4,5,6 חדרים
אכלוס 2020

פתיחת אתר הפרויקט

פניה לסוכן.

בעלים

זאב שומכר.

פנייתך התקבלה

חם

פרויקטים נוספים.