איילה 360.

קבוצת רכישה למשרדים ומסחר 18,000 מ"ר

אכלוס 2022

פתיחת אתר הפרויקט
חם

פרויקטים נוספים.